• Slider numer 1
  • Slider numer 2
  • Slider numer 3

Regulamin Firmy Kwiatkowski PR Consulting

 

TERMINY PODSTAWOWE:

1. Usługodawca – firma Kwiatkowski PR Consulting  świadcząca usługi
2. Klient – osoba korzystająca z usług firmy Kwiatkowski PR Consulting 
3. Klient indywidualny – osoba indywidualna korzystająca z usług firmy

4. Firma – firma korzystająca z usług firmy Kwiatkowski PR Consulting 
5. Szkolenie otwarte – szkolenie na terenie organizowanym przez firmę Kwiatkowski PR Consulting 

6. Szkolenie zamknięte – szkolenie na terenie Firmy/ u Klienta

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługodawca organizuje szkolenia dla Klientów indywidualnych a dla także Firm.
2. Formularz zgłoszeniowy jest umową zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
3. Usługodawca zapewnia materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa dla osoba uczestniczących w szkoleniu organizowanym przez firmę Kwiatkowski PR Consulting


II. CENA SZKOLENIA

1. Cena za szkolenia widnieje na stronie usługodawcy; www.kwiatkowskipr.pl przy każdym ze szkoleń.

2. Dla zorganizowanej grupy klientów istnieje możliwość indywidualnej wyceny szkolenia


III. ZAPISY NA SZKOLENIE

1. Rezerwacja miejsca następuje w momencie przyjęcia praz Usługodawcę prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kwiatkowskipr.pl
2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta o przyjęciu formularza w terminie do 3 dni od daty otrzymania wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
4. Szkolenia  zostanie przeprowadzane jeśli zgłosi się na nie minimum 6 osób.

W przypadku mniejszej liczby osób niż 6 będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia, jednakże cena za nie może być inna niż podana cena podstawowa.


7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany daty terminu szkolenia bez dodatkowych kosztów dla Klienta w takich przypadkach jak:

- choroba trenera
- brak minimalnej liczby osób na szkolenie.
8. W przypadku odwołania szkolenia Usługodawca zobowiązuje się poinformować o tym Klienta w terminie do 5 dni roboczych od planowanej daty szkolenia.

IV Reklamacja

1.Reklamacje  dotyczące szkolenia powinny być zgłaszane w trakcie szkolenia

  • drogą elektroniczną wysyłając e-mail
  • pisemnie

2.Reklamacje zgłaszane po szkoleniu nie będą uwzględniane

V. PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE

1. Płatność za szkolenie dokonuje się na konto bankowe w PKO  BP  o numerze 43 1020 4317 0000 5902 0426 7936 firmy Kwiatkowski PR Consulting

2.Płatność za szkolenie można dokonać:

- przelewem tradycyjnym
3. Klient zobowiązany jest do zapłaty za szkolenie nie później niż na 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia, jednakże data zaksięgowania nie może przekroczyć 3 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.
4. W przypadku gdy szkolenie nie może się odbyć ze względu na brak minimalnej liczby osób  

Usługodawca zobowiązuje się przesłać wpłatę za szkolenie w terminie nie później niż w terminie 5 roboczych od momentu poinformowania o odwołaniu szkolenia.

VI. WARUNKI ODSTĄPENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia i nie ponosi odpowiedzialności za odstąpienie od umowy.
2. W przypadku jeżeli klient dokonał wpłatę, a odstępuje od umowy w terminie do 7 dni od terminu szkolenia, Usługodawca dokona zwrotu wpłaty  w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o rezygnacji.
3. W przypadku gdy termin rezygnacji ze szkolenia będzie krótszy niż 7 dni roboczych zostaje pobrana opłata wynosząca równowartość całego szkolenia.
4. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Firma Kwiatkowski PR Consulting  zastrzega sobie prawo do materiałów autorskich, otrzymywanych podczas szkolenia oraz zabrania się ich kopiowania, użyczania bądź odpłatnego udostępnienia osobom trzecim.
2. Firma Kwiatkowski PR Consulting  nie ponosi odpowiedzialności za błędy znajdujące się w materiałach szkoleniowych.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Kwiatkowski PR Consulting  z siedzibą w Przysusze 26-400  ulica Hubala 29/27 dla potrzeb związanych z organizacją i obsługą szkolenia.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.

VIII. Informacje dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kwiatkowski PR Consulting z siedzibą                  w Przysusze 26-400 przy ulicy Hubala 29/27

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.

                Państwa dane będą przetwarzane w celu:

- wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia -uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku                   z przepisami podatkowymi),

- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- marketingu i promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez firmę Kwiatkowski PR Consulting  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO),

- wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

                Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

-   osoby upoważnione przez Administratora –pracownicy oraz współpracownicy,

- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;

                Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów następujących celów:

- w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

- w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie;

                Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

                Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy -tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy –brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

WSTECZ

WYBORY SAMORZĄDOWE ZA:

Wybory Samorządowe 2018

Szkolenia kontakt

Wyślij zamówienie na szkolenie