• Slider numer 1
 • Slider numer 2
 • Slider numer 3

Sprzedawaj z SERCE-m! Pięć filarów świadomej sprzedaży w praktyce.

Planowany czas warsztatów:

 

Dwa dni warsztatowe – 16 godzin pracy.

 

Charakterystyka wstępna projektu:

 

Co czujesz, kiedy sprzedajesz? Twoja praca to dla Ciebie jeszcze satysfakcja, czy już tylko obowiązek? Korzystasz z siły marki, z promocji cenowych i walczysz co miesiąc o plan…? Robisz dobrą minę, ale największe problemy widzisz w swoim produkcie, firmie, cenie? Masz wrażenie, że każdy dzień jest taki sam, że powoli dochodzisz do ściany? Sądzisz, że o sprzedaży i klientach wiesz wszystko, tylko nic już nie działa? Jesteś sobą, czy grasz jakąś rolę? Koncentrujesz się na Kliencie i relacjach, czy na emocjach? Szukasz barier czy rozwiązań, a może… niczego już nie szukasz?

Jeśli tak, to nie jesteś sam! Prawdopodobnie większość osób zajmujących się sprzedażą miało w przeszłości, ma teraz lub będzie miało w przyszłości podobne przemyślenia. Takie refleksje są zupełnie normalne, nawet pożyteczne, natomiast nie warto takiego stanu w sobie utrzymywać, lepiej wyciągać wnioski. Na pewno warto szukać nowych dróg, rozwijać się, konfrontować swoje doświadczenia, wyznaczać cele, pracować nad własną motywacją, działać z entuzjazmem, a więc – zacząć sprzedawać świadomie. Zajmować się tym, co najważniejsze tu i teraz, szukać możliwości
i korzystać z własnych zasobów, z osobistej, wypracowanej „skrzynki z narzędziami” kompetencyjnymi. Do tego konieczna bywa trwała zmiana przekonań, często całkowita zmiana myślenia o sprzedaży, gotowość do rozwoju i testowania nowych rozwiązań. Jesteś gotowa, jesteś gotowy?

Grupa docelowa (adresaci spotkania):

Warsztaty rekomendowane są (w zależności od przyjętej formuły i zakresu szkolenia) dla:

 • Dyrektorów / Managerów działów sprzedaży i zespołów sprzedażowych
 • Kierowników Regionów / Regionalnych Kierowników Sprzedaży
 • Kierowników struktur sprzedaży / Kierowników zespołów przedstawicieli handlowych
 • Managerów ds. Klientów Kluczowych (KAM)
 • Sprzedawców, Doradców Klienta, Pracowników działów obsługi klienta
 • Przedstawicieli Handlowych pracujących w terenie
 • Managerów Produktu

 

Cel warsztatów:

 

 • Uświadomienie rzeczywistej roli i siły wpływu handlowca na proces sprzedaży.
 • Budowanie świadomości i praca z motywacją sprzedawcy, wzmacnianie kompetencji
  w relacjach z klientem.
 • Praca z przekonaniami, szczególnie dotyczącymi produktów i ceny
 • Wypracowanie zasad dobrej organizacji pracy i wykorzystania czasu oraz efektywności osobistej
 • Określenie wagi i znaczenia kluczowych kompetencji handlowca i budowanie świadomości konieczności ciągłego rozwoju.
 • Wypracowanie praktycznych metod budowania relacji i skutecznego wywierania wpływu
  w pracy z trudnymi klientami. Identyfikacja i obrona przed manipulacjami w relacjach.
 • Wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem, pracy z emocjami, szczególnie
  w sytuacjach trudnych.

Korzyści dla uczestników:

 • Praca na procesie, wartościach i relacjach
 • Skuteczność w codziennych realiach pracy z klientem, nastawienie na praktykę i działanie.
 • Praca bez gotowych rozwiązań – warsztaty nakierowane na wypracowanie
  (w określonej sekwencji) skutecznych i adekwatnych narzędzi sprzedażowych
 • Praca na przykładach praktycznych i doświadczeniach samych uczestników
 • Dopasowanie programu i procesu do potrzeb każdego uczestnika
 • Prowadzący – praktycy z szerokim doświadczeniem biznesowym i trenerskim w określonym obszarze
 • Wypracowanie indywidualnego planu działania w danym obszarze i wsparcie w dalszym rozwoju

 

Wartość dodana:

Praca na naszych warsztatach polega na znacznie głębszym spojrzeniu na proces sprzedaży i rolę osób w ten proces zaangażowanych. Nie koncentrujemy się jedynie na technikach sprzedaży, etapach rozmowy handlowej, etc., ale kładziemy szczególny nacisk na świadomość swojej roli, dopasowanie do klienta i budowanie efektywnych, trwałych relacji. Działamy w sposób praktyczny, dajemy więcej, bardzo ważne dla nas są:

 • Ukierunkowanie na pracę na wartościach i relacjach (nie tylko w sprzedaży)
 • Zwiększenie poziomu samoświadomości
 • Praca na przykładach uczestników
 • Możliwość wypracowania własnych rozwiązań i narzędzi
 • Możliwość sprawdzenia wypracowanych rozwiązań w praktyce
 • Możliwość pogłębienia i usystematyzowania posiadanej wiedzy

 

Metodologia:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, są oparte na ćwiczeniach praktycznych i doświadczaniu, co stanowi około 75% czasu pracy.  Praca oparta jest na procesie, nakierowana na przepracowanie sytuacji trudnych, wypracowanie określonych metod i narzędzi.

 • Intensywny sprzedażowy warsztat praktyczny prowadzony przez doświadczonego trenera – praktyka
 • Gry i zadania angażujące każdego uczestnika, oparte na codziennych sytuacjach
 • Mini wykłady i krótkie prezentacje
 • Ćwiczenia w małych grupach dające możliwość czerpania z doświadczeń innych uczestników
 • Studium przypadku (oparte na rzeczywistych przykładach)
 • Moderowane dyskusje na forum grupy i w podgrupach.

 

WYBORY SAMORZĄDOWE ZA:

Wybory Samorządowe 2018

Szkolenia kontakt

Wyślij zamówienie na szkolenie