• Slider numer 1
 • Slider numer 2
 • Slider numer 3

Efektywność osobista. Praca z postawą i nastawieniem w praktyce.

Planowany czas warsztatów:

………………………………….

                                                                                                                                                                                

Charakterystyka wstępna projektu:

 

Jeżeli w życiu prywatnym i zawodowym masz poczucie, że nie wykorzystujesz wszystkich swoich możliwości, coraz mniej zależy od Ciebie, brakuje Ci motywacji, być może myślisz, że wypalasz się powoli, masz wrażanie, że coś ważnego Cię mija i coraz częściej:

 

 • Czujesz, że tracisz energię i czas bez spodziewanych efektów?
 • Chciałbyś osiągać dużo więcej przy mniejszych nakładach fizycznych i emocjonalnych?
 • Masz w sobie potrzebę zmiany, popełnienia refleksji, świeżych spojrzenia i działania, ale
  brakuje ci motywacji?
 • Chcesz wzmocnić swoje zasoby mentalne, zbudować nowy plan i znowu móc liczyć na siebie?

Jeśli tak, to te warsztaty są dla Ciebie!

Grupa docelowa (adresaci spotkania):

Szkolenie ma formę półotwartą (zaproszeni goście z wybranych firm i organizacji) i jest dedykowane przede wszystkim osobom współpracujących w zespołach lub zajmujących się zawodowo zarządzaniem zespołami. Sam program i tok zajęć jest jednak odpowiedni dla każdego, kto chciałby dowiedzieć się na ten temat więcej i pracować nad własną efektywnością, aktywnością i motywacją. Różnorodność doświadczeń uczestników jest w tym przypadku oczekiwaną wartością dodaną, pożądaną w pracy warsztatowej.

 

Cel warsztatów:

 

Celem warsztatu jest przekazanie sprawdzonej na gruncie praktycznym wiedzy w zakresie efektywności osobistej, wypracowanie określonych metod i narzędzi, oraz ukazanie bezpośrednich zależności występujących pomiędzy postawą i nastawieniem (motywacją, wolą działania),
a planowaniem i działaniem, a więc rzeczywistą aktywnością wyrażaną osiąganiem celów osobistych i zawodowych. 

Ważnym elementem warsztatu jest budowa świadomości i nauka oddzielania indywidualnych obszarów, w których tracimy bezproduktywnie energię od realnej strefy wpływu działań własnych. W konsekwencji praca warsztatowa koncentruje się na refleksji, budowie samoświadomości
i motywacji do analizy i efektywnego wykorzystania własnego potencjału.

Korzyści dla uczestników:

 • Budowanie świadomości roli i znaczenia postawy i nastawienia w osiąganiu celów
 • Budowanie świadomości i nauka pracy z efektywnością
 • Uświadomienie istnienia i znaczenia różnego rodzaju rozpraszaczy
 • Wypracowanie własnej, osobistej „skrzynki z narzędziami” w obszarze efektywności
 • Praca z przekonaniami (zmiany przekonań ograniczających)
 • Poznanie zasad koniecznych do skutecznej pracy z własną motywacją
 • Nauka koncentracji i uważności

Wartość dodana:

Warsztaty łączące w sobie różne istotne elementy są przede wszystkim praktyczne i nastawione na bezpośrednie używanie nowej wiedzy, narzędzi i podejścia na co dzień zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Co więcej – dopasowanie programu i praca na procesie oraz przykładach praktycznych pozwala  stosunkowo łatwo zidentyfikować swoje mocne strony i deficyty, co jest bardzo ważne w kontekście pomysłu na zmianę, czego efektem będzie zaplanowane i skuteczne działanie, tym samym inny poziom satysfakcji i zadowolenia. Program jednocześnie dotyka wielu ważnych obszarów, nie skupia się jedynie na warstwie tak zwanych technik działania, ale także jest nakierowany na tak istotną dziś sferę, jaką są emocje człowieka i praca z nimi.

Metodologia:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, są oparte na ćwiczeniach praktycznych i doświadczaniu, co stanowi około 75% czasu pracy.  Praca oparta jest na procesie.

 • Intensywny warsztat praktyczny prowadzony przez doświadczonego trenera – praktyka
 • Gry i zadania angażujące każdego uczestnika
 • Mini wykłady i krótkie prezentacje tematyczne
 • Ćwiczenia w małych grupach dające możliwość pełnego wykorzystania potencjału grupy, czerpania z doświadczeń uczestników
 • Studium przypadku (oparte na rzeczywistych przykładach, dotyczące omawianych obszarów)
 • Moderowane dyskusje na forum grupy i w podgrupach.

Główne bloki warsztatów:

1. Efektywność osobista (pojęcie) – wprowadzenie

 • Zdefiniowanie pojęcia efektywności osobistej
 • Składowe efektywności
 • Znaczenie samodyscypliny i właściwej organizacji pracy

2. Postawa i nastawienie a ich rola w pracy z efektywnością

 • Omówienie pojęć
 • Znaczenie naszej postawy / wpływ na zmianę
 • Znaczenie emocji w pracy z nastawieniem

3. Organizacja pracy – organizacja czasu. Pojęcia podstawowe

 • Efektywne działania – analiza wykorzystania czasu
 • Przeszkody i bariery w organizacji czasu – efektywność osobista a organizacja czasu
 • Diagnoza problemów związanych z zarządzaniem sobą w czasie

4. Efektywne wyznaczanie celów

 • Rodzaje celów – cele osobiste (życiowe) a cele zawodowe - korelacja
 • Wyznaczanie celów i metody ich organizacji
 • Praca z celem – reguły i zasady

5. Skuteczna komunikacja jako istotny element efektywnej organizacji pracy i efektywności osobistej

 • Podstawowe zasady efektywnej komunikacji
 • Role w komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Rodzaje postaw i zachowań (asertywność / uległość / agresja)
 • Pewność siebie i przekonanie wewnętrzne
 • Świadomość celu i empatia w procesie komunikacji
 • Efektywna komunikacja jako podstawa dobrych relacji i skutecznego działania

6. Motywacja jako istotny element efektywnego działania

 • Pojęcie motywacji
 • Automotywacja a efektywność osobista
 • Postrzeganie przez innych – automotywacja i skuteczna autoprezentacja
 • Sytuacje stresowe – rozwiązywanie sytuacji stresowych przez działanie

WYBORY SAMORZĄDOWE ZA:

Wybory Samorządowe 2018

Szkolenia kontakt

Wyślij zamówienie na szkolenie