• Slider numer 1
 • Slider numer 2
 • Slider numer 3

Komunikacja z elementami asertywności

Czas spotkania  16 h.

Grupa docelowa:

Program spotkania skierowany jest dla każdego. Takie stwierdzenie jest jak najbardziej zasadne biorąc pod uwagę, że komunikacja jest podstawową kompetencję każdego kto ma kontakt z drugim człowiekiem. Dotyczy to zarówno kontaktu zawodowego jak również naszych codziennych spotkań.

Adresaci spotkania:

 • osoby, dla których kontakt z Klientem (wewnętrznym jak i zewnętrznym) jest podstawą działania
 • kierownicy zespołów,
 • prelegenci, wykładowcy, nauczyciele, trenerzy
 • recepcjoniści, sekretarki, asystenci
 • wszyscy którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności w zakresie komunikacji

Cel spotkania:

Codziennie dokonujemy dziesiątek jeśli nie setek aktów komunikacyjnych. Są to codzienne rozmowy, wymiany poglądów jak również zaawansowane negocjacje czy omawianie ważnych planów. Chcemy aby każdy nas dobrze zrozumiał. Dlatego też podczas tego spotkania:

 • doświadczysz czym jest i z czego się składa akt komunikacyjny
 • poznasz elementy efektywnego porozumiewania się
 • przećwiczysz sposoby na wyrażenie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia
 • poznasz triki komunikacyjne, które pozwalają na lepsze przekazywanie swoich oczekiwań, jak również pozwolą Ci lepiej zrozumieć co rozmówca miał na myśli
 • doświadczysz czym jest asertywność i jak za jej pomocą wzmocnić swoją komunikację

Wartość dodana:

Konsultacje odnośnie poszczególnych sytuacji. Możliwość pracy indywidualnej jak również szansa na omówienie ich na forum grupy celem poznania stanowisk innych uczestników i trenerów.

Metodologia:

Spotkanie to warsztat czyli przede wszystkim ćwiczenia. Scenariusz spotkania skonstruowany jest w taki sposób aby pracować na przypadkach jak najbliższych uczestnikowi a jeśli pojawi się taka wola to na przypadkach uczestników. Narzędziami jakie będziemy wykorzystywać w procesie rozwoju będą przede wszystkim:

- burze mózgów,

- dyskusje moderowane

- ćwiczenia interaktywne

- prezentacje multimedialne

- scenariusze sytuacyjne

Zawartość spotkania:

1 dzień

 • Wstęp do komunikacji – kanały komunikacji

Komunikacja, porozumiewanie się obywa się na wielu płaszczyznach. Jest to zarówno słowo jakie wypowiadamy jak również gesty które wykonujemy (bądź nie). Na nasz przekaz składają się dodatkowo elementy doświadczenia jak również relacje jakie nas łączą z rozmówcą. Świadomośc wielopoziomowości komunikacji pozwala na jak najlepsze konstrowanie naszych wypowiedzi aby osiągnąć zamierzony efekt.

 • Umiejętności w rozmowie

Rozmowa to wymiana. Wymiana poglądów, opinii, pomysłów, ocen itd. W najprostszej formie to wymiana zdań. Aby była efektywna konieczne jest wzmacnianie umiejętności jej prowadzenia. Nie jest to działanie jednorazowe lecz nieustanny proces. To ciągłe ćwiczenie słuchania, zadawania pytań, konstruowania zdań i świadomości co znaczą wypowiadane przeze mnie słowa.

 • Aktywne słuchanie

Bardzo ważnym elementem komunikacji jest umiejętność słuchania. Nie tylko słyszenia co mówi nadawca, lecz aktywnego słuchania - ze zrozumieniem - Co mój rozmówca ma mi do przekazania? W tej części poznasz sposoby na to jak efektywnie słuchać, Jak dobrze odczytywać komunikaty od swojego rozmówcy.

 • Praca z pytaniami

“Kto pyta nie błądzi”. Zdanie to ma bardzo dużo racji. W wielu rozmowach skupiamy się tylko na tym co słyszymy i co mamy do przekazania. Uznajemy, że rozumiemy rozmówcę nie dopytując o nic. powoduje to docelowo wiele nieporozumień a nawet konfliktów. W końcu wszyscy wiemy o co chodzi. By mieć pewność, że dobrze się rozumiemy zadajmy pytania w rozmowie.

Powiemy zatem jak prowadzić rozmowę i jakie pytania zadawać aby uzyskać jak najlepszą wymianę informacji.

 • Triki komunikacyjne i zakazane zwroty

Wiele słów i zwrotów oprócz swojego podstawowego znaczenia posiada jeszcze dodatkowe oddziaływanie w rozmowie. Może ono być zarówno budujące jak i również utrudniające komunikację. Warto mieć zatem świadomość jak poszczególne komunikaty oddziaływują na przebieg rozmowy.

2 dzień

 • Podstawy komunikacji niewerbalnej

Jednym z podstawowych kanałów komunikacyjnych jest ciało. To ono właśnie mówi nam najwięcej o naszym rozmówcy. To właśnie mowa ciała powoduje, że z jednymi rozmawiamy chętniej niż z innymi. Najpierw widzimy a potem słyszymy. Dlatego tak ważnym elementem jest umiejętność czytania z ruchów rozmówcy i jednoczesne zadbanie o to jakie komunikaty wysyła nasze ciało.

 • Trudne sytuacje – sposoby radzenia na poziomie komunikacji

Każdy z nas spotyka się z trudnymi sytuacjami. Dla każdego z nas będą to inne sytuacje. Jednak z każdą sytuacją można sobie poradzić znając sposoby komunikacji, które pozwalają na rozładowanie napięcia, skupienie się na faktach, zbudowanie zaufania. Komunikacyjnie możemy rozwiązać wiele trudnych sytuacji zamiast świadomie lub nie je zaogniać.

 • Asertywność – zasady, teoria i praktyka

Powszechne rozumienie asertywności to umiejętnośc mówienia NIE. Tak to prawda. Jednak jest to zbyt uboga definicja. Asertywność to cały system zasad i wartości które pozwalają nam na swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie. Podczas tej części poznasz podstawy asertywności oraz jej aspekty komunikacyjne, które pozwalają na budowanie bezpiecznych komunikatów.

 • Praktyczne działania komunikacyjne dnia codziennego.

Ta część będzie poświęcona kompleksowemu ćwiczeniu wszystkich poznanych technik działania w procesie komunikacji. Ćwiczenia będą opatrzone informacją zwrotną płynącą zarówno od uczestników spotkania jak również od prowadzących.

WSTECZ

WYBORY SAMORZĄDOWE ZA:

Wybory Samorządowe 2018

Szkolenia kontakt

Wyślij zamówienie na szkolenie