• Slider numer 1
 • Slider numer 2
 • Slider numer 3

Inteligencja emocjonalna - klucz do sukcesu

Czas spotkania  12-14 h.

Grupa docelowa:

                Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poprawić swoje relacje z otoczeniem. Ważne jest dla nich okazywanie emocji jak również doskonalenie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami osób w swoim otoczeniu.

Adresaci spotkania:

 • osoby, dla których kontakt z Klientem (wewnętrznym jak i zewnętrznym) jest podstawą działania
 • kierownicy zespołów
 • wykładowcy, nauczyciele, trenerzy
 • recepcjoniści, sekretarki, asystenci
 • wszyscy pozostali którzy chcą zwiększyć swoją świadomość czym są emocje i jak dzięki pracy z nimi zwiększyć komfort życia

Cel spotkania:

                Emocje są nieodłączną częścią naszego życia. Szeroka ich gama od odrazy do euforii jest właściwa tylko dla gatunku ludzkiego. Dzięki umiejętności rozpoznawania emocji swoich i innych jesteśmy w stanie świetnie sobie radzić z codziennymi wyzwaniami. Kiedyś uważało się, że inteligencja mierzona jako IQ daje nam wysokie prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w życiu. Dziś już wiadomo, że ważniejszym czynnikiem który determinuje nasz życiowy sukces jest Inteligencja emocjonalna.

Podczas spotkania doświadczysz jak powstają w nas emocje. Będziesz mógł popatrzyć na ten proces „z boku” i na spokojnie przeanalizować wszelkie możliwości działania w różnych sytuacjach. Pokażemy Ci skąd się biorą emocje i w jaki sposób z nimi działać aby nas budowały. Zapoznasz się z mechanizmami pracy z emocjami. Poznasz różnicę pomiędzy kontrolą emocji a ich odreagowywaniem. Doświadczysz, która z nich jest wartościowsza dla naszego życia i działania.

Wartość dodana:

                Konsultacje odnośnie poszczególnych sytuacji. Możliwość pracy indywidualnej jak również szansa na omówienie ich na forum grupy celem poznania stanowisk innych uczestników i trenerów.

Korzyści dla uczestników:

- zwiększenie świadomości czym są emocje

- zwiększenie umiejętności nazywania emocji

- doświadczenie jak emocje oddziałują na nasze życie

- poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami zarówno swoimi jak i osób w otoczeniu

- przećwiczenie skutecznych rozwiązań w zakresie budowania inteligencji emocjonalnej

Metodologia:

Spotkanie to warsztat czyli przede wszystkim ćwiczenia. Scenariusz spotkania skonstruowany jest w taki sposób aby pracować na przypadkach jak najbliższych uczestnikowi a jeśli pojawi się taka wola to na przypadkach uczestników. Narzędziami jakie będziemy wykorzystywać w procesie rozwoju będą przede wszystkim:

- burze mózgów,

- dyskusje moderowane

- ćwiczenia interaktywne

- prezentacje multimedialne

- scenariusze sytuacyjne

Zawartość spotkania:

1 dzień

 • Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna jako źródło naszego sukcesu lub porażki. Przedstawienie czym jest i czemu służy ten rodzaj inteligencji.

 • Samoświadomość

Kiedy mówimy o emocjach bardzo ważnym elementem jest wiedza o sobie samym. Jak ja siebie postrzegam? Jakie mam mocne strony? Jak sobie radzę ze swoimi emocjami?

 • Sposoby myślenia o sobie

Każdy z nas patrząc na swoją osobę działa przez pryzmat różnych doświadczeń. Ważne jest aby widzieć siebie możliwie obiektywnie.

 • Sposoby myślenia o świecie

Podobnie jak widzimy siebie poprzez pryzmaty, podobnie patrzymy na to co nas otacza. Sztuką jest rozdzielenie emocji, domysłów, założeń od faktów i działanie w oparciu o te ostatnie.

 • Postawy emocjonalne i ich efektywność

Każdy z nas z różną intensywnością odczuwa emocje. Każdy z nas prezentuje różne podejście do nich. Jedne rozwiązania są bardziej efektywne od innych. Przyjrzymy się jakie działania są najbardziej efektywne i dlaczego.

 • Rozpoznawanie emocji

Jeśli chodzi o emocje to ich wyrażanie jest praktycznie takie samo dla wszystkich ludzi, ale również i dla zwierząt. Przedstawimy elementy wspólne dla poszczególnych emocji, które pozwalają na lepsze odczytywanie emocji otaczających nas osób.

2 dzień

 • Myśli automatyczne

Każdy z nas „przepuszcza” przez swój mózg około 80.000 myśli na dobę. Znakomita ich ilość jest poza naszą świadomą kontrolą. Na cześć mamy wpływ choćby poprzez to, że je zauważamy i możemy je zmieniać. Tutaj zobaczysz jak zatrzymywać myśli automatyczne i tworzyć z nich źródło rozwoju.

 • Wyrażanie emocji

To co czujemy nie zawsze jesteśmy w stanie wyrazić. Nieraz odwrotnie -  nie zawsze chcemy wyrażać to co czujemy. Pokażemy jak skutecznie pracować z sobą aby wyrażać te emocje które chcemy.

 • Panowanie nad emocjami

Wielokrotnie słyszymy „Dał się ponieść emocjom”. Co to tak naprawdę oznacza? Jak świadomie działać ze swymi emocjami. Ta część odpowie na te pytania.

 • Empatia - aspekty teoretyczne i praktyczne

Czym tak naprawdę jest EMPATIA? Co składa się na działanie empatyczne? Dlaczego jedni są w stanie mocniej niż inni nas „zrozumieć”? Te pytania zadajemy sobie wielokrotnie. Podczas tej części spotkania będziesz mógł doświadczyć z czego to wynika i jak rozwijać w sobie empatię.

 • Złość i sposoby działania z nią

Kiedy słyszy złość, albo jej pochodne zachowanie czyli agresje traktujemy je jako coś co jest niedobre. Coś co przeszkadza i „tak robić się nie powinno”. Złość jak każda emocja jest nam właściwa. Ważne jest co z nią lub pod jej wpływem robimy. Pokażemy jak radzić sobie ze złością w sposób zarówno aktywny jak i pasywny.

 • Wpływanie na emocje innych

Każde nasze działanie ma wpływ na innych. Nie jest ważne czy jest to działanie świadome czy też nie. Rozwijając swoją świadomość emocjonalną jesteśmy w stanie również świadomie oddziaływać na emocje otaczających nas osób. Poznasz poprzez doświadczenie jak możesz to czynić w sytuacjach życia codziennego.

 • Pozytywna motywacja

„Mogę wszystko” , „Jesteś najlepszy” , „Tylko Ty” - każdy z nas słyszał takie slogany. Same w sobie nie są niczym złym. Jednak ich przydatność w codziennym rozwoju jest praktycznie żadna. Przy najmniejszym niepowodzeniu stają się nieprawdziwe, gdyż nie pasują do rzeczywistości jak właśnie nas spotkała. Co zatem robić aby wzmocnić swoje nastawienie i motywację do działania? Jak budować swoje poczucie sprawczości? Tutaj poznasz metody jak świadomie siebie wzmacniać w działaniu.

WSTECZ

WYBORY SAMORZĄDOWE ZA:

Wybory Samorządowe 2018

Szkolenia kontakt

Wyślij zamówienie na szkolenie