• Slider numer 1
 • Slider numer 2
 • Slider numer 3

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

 

Cele szkolenia:

 • podniesienie poziomu świadomości i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi w pracy oraz poznanie sposobów redukcji stresu
 • nabycie wiedzy dot. mechanizmów powstawania stresu i napięć na poziomie psychicznym i fizycznym
 • odkrycie przekonań i postaw ograniczających oraz wspierających w radzeniu sobie z nadmiarem stresu w pracy i życiu osobistym
 • rozpoznanie własnego stylu „tworzenia się” stresu i wynikających z tego konsekwencji
 • diagnoza indywidualnego stylu reagowania na sytuacje trudne

 

Metodyka:

 • wykład wsparty prezentacją multimedialną;
 • zadania w grupach;
 • panel wymiany doświadczeń - dyskusja moderowana;
 • metafory i bajki filozoficzne;
 • test
 • pisemna burza mózgów;
 • ćwiczenia integracyjne (energizery);
 • zestaw ćwiczeń pomagających obniżyć napięcie powstałe na skutek stresu z uwzględnieniem technik mentalnych oraz opartych na pracy z ciałem.

Ramowy program:

 • Psychologia i fizjologia stresu:
  • Biologiczne uwarunkowania stresu.
  • Model stresu – pojęcie stresu, jego oznaki, sposoby reagowania.
  • Rodzaje stresu.
  • Rodzaje stresorów.
  • Autodiagnoza stresorów - test.
 • Czym jest wypalenie zawodowe:
  • Wypalenie zawodowe w definicjach.
  • Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie, diagnoza.
  • Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu:
 • płaszczyzna indywidualna;
 • płaszczyzna interpersonalna;
 • płaszczyzna organizacyjna.
  • Etapy rozwoju wypalenia zawodowego.
 • Stres a predyspozycje osobowościowe:
  • Poczucie sensu życia.
  • Poczucie kontroli i jej wpływ na odczuwanie napięcia.
  • Nastawienie do siebie, innych ludzi oraz świata
  • Poczucie sensu życia.
 • Techniki radzenia sobie z nadmiarem stresu:
  • Style radzenia sobie ze stresem:
 • skoncentrowany na działaniu
 • skoncentrowany na emocjach
 • skoncentrowany na unikaniu
  • Modyfikacja ocen poznawczych:
 • znaczenie pozytywnego myślenia w radzeniu sobie ze stresem;
 • dbanie o zaspokojenie potrzeb uznania i samorealizacji.
  • Wzmacnianie posiadanych zasobów.
  • Wzmacnianie odporności poprzez korzystanie ze wsparcia społecznego.
  • Wzmacnianie odporności poprzez właściwą dietę.
 • Trening radzenia sobie z nadmiarem napięcia psychofizycznego:
  • Właściwe oddychanie – ćwiczenia z wykorzystaniem technik oddechowych.
  • Efektywna relaksacja – przykłady treningów relaksacyjnych.
  • Dbanie o redukcję napięcia psychofizycznego w pracy –
  • Dbanie o redukcję napięcia psychofizycznego i zmęczenia - przykłady ćwiczeń izometrycznych.
  • Wzmacnianie uważności – przykładowe ćwiczenia na koncentrację.
  • Dbanie o mózg – gimnastyka oparta o kinezjologię edukacyjną.

WSTECZ

WYBORY SAMORZĄDOWE ZA:

Wybory Samorządowe 2018

Szkolenia kontakt

Wyślij zamówienie na szkolenie