• Slider numer 1
 • Slider numer 2
 • Slider numer 3

Zarządzanie sobą w czasie

Cele szkolenia:

 • podniesienie poziomu świadomości i umiejętności radzenia sobie z realizacją zadań w wyznaczonym (oczekiwanym?) terminie
 • poznanie sposobów zarządzania zadaniami w czasie;
 • poznanie sposobów podnoszenia poziomu efektywności osobistej;
 • praktyczne wykorzystanie technik zarządzania sobą w czasie.

Metodyka:

 • wykład wsparty prezentacją multimedialną;
 • zadania w grupach;
 • panel wymiany doświadczeń - dyskusja moderowana;
 • metafory i bajki filozoficzne;
 • test
 • pisemna burza mózgów;
 • ćwiczenia integracyjne (energizery);
 • gra edukacyjna.

Ramowy program:

 • Znaczenie czasu w życiu zawodowym i prywatnym.
  • Test „Czy jesteś niewolnikiem czasu”.
 • Marnotrawstwo czasu w pracy.
  • Rodzaje złodziei czasu.
  • Przyczyny ulegania złodziejom czasu – uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Sposoby radzenia sobie z marnowaniem i utratą czasu.
 • Efektywność osobista – 7 nawyków skutecznego działania wg. S. Covey’a:
  • Typowe błędy w planowaniu i organizacji zadań zawodowych.
  • Uwarunkowania efektywności.
  • Ograniczenia w byciu efektywnym – koła „Troski” i „Wpływu”.
  • Pojęcie „dobrego” nawyku wg Covey’a.
  • Paradygmaty wpływające na podniesienie poziomu efektywności osobistej i zawodowej.
 • Krąg reguł zarządzania sobą w czasie wg. Seiwerta:
  • Zasady definiowania zadań z wykorzystaniem modelu SMARTER.
  • Zasady planowania:
 • reguła 60/40;
 • reguła Pareto;
 • wykorzystanie „krzywej wydajności psycho-fizycznej”.
  • Zasady podejmowania decyzji:
 • reguła Eisenhowera;
 • zasada Westheimera;
 • model ALPEN.
 • Doskonalenie kompetencji organizatorskich:
  • Analiza poziomu efektywności w realizacji własnych czynności zawodowych.
  • Radzenie sobie z nadmiarem informacji ogólnodostępnej - sposoby selekcjonowania informacji.
  • Indywidualny plan kształtowania efektywności zawodowej i osobistej.
  • Gra edukacyjna.

WSTECZ

WYBORY SAMORZĄDOWE ZA:

Wybory Samorządowe 2018

Szkolenia kontakt

Wyślij zamówienie na szkolenie