• Slider numer 1
  • Slider numer 2
  • Slider numer 3

Szkolenia

Celem szkoleń jest kompleksowe przygotowanie kandydatów do kandydowania w wyborach samorządowych lub parlamentarnych oraz do  prowadzenia kampanii wyborczej. Szkolenia skierowane są także do członków sztabów wyborczych wspierających swoich kandydatów w czasie kampanii. 
Swoje szkolenia opieram na profesjonalnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, które zdobyłem organizując i prowadząc kampanie wyborcze.  Podczas szkoleń przedstawiam swoją autorską prezentację multimedialną, w której prezentuję sprawdzone rozwiązania, pomysły na ciekawą kampanię  oraz skuteczne i praktyczne rozwiązania konkretnych problemów.

Zakres kompleksowych szkoleń obejmuje:

Przygotowanie strategii wyborczej – pierwszy podstawowy krok w drodze do sukcesu wyborczego

- określenia celów
- czynniki które wpływają na kampanię wyborczą
- tematy kampanii i hasła wyborcze
- program wyborczy
- popularność konkurencji w twoim okręgu wyborczym
- metoda prowadzenia kampanii - taktyka wyborcza
- szczegółowy plan kampanii wyborczej

Spójna kampania medialna

- prasa
- radio
- TV
- Internet

Atrakcyjne materiały wyborcze adekwatne do prowadzonej kampanii

- ulotki
- wizytówki wyborcze
- gazetka wyborcza
- list do wyborcy
- gadżety wyborcze

Analiza materiałów z poprzednich kampanii

- materiały konkurencji
- twórcze wykorzystywanie ich pomysłów

Wystąpienia poubliczne jako najprostszy sposób dotarcia do wyborcy

- jak poradzić sobie z tremą przed wystąpieniem publicznym oraz w trakcie jego trwania
- na czym polega efekt pierwszego wrażenia
- mowa ciała – niewerbalny przekaz komunikatu do wyborcy
- elementy przykuwające uwagę
- co zrobić aby nasze wystąpienie było atrakcyjne ?
- wystąpienie na mównicy
- czytanie z kartki
- praca z mikrofonem

Obrona przed kampanię negatywną i brudną

- czym różni się kampania negatywna od tzw. kampanii brudnej
- kiedy możemy zignorować zarzuty w ramach negatywnej kampanii a kiedy musimy podjąć stosowne działania
- w jaki sposób reagujemy na tzw. brudną kampanię

Sprawdzone sposoby na obniżenie kosztów kampanii wyborczej

- racjonalne planowanie zakupu materiałów

Budowa sztabu wyborczego i jego struktura

- pozyskiwanie osób do sztabu
- podział obowiązków w sztabie
- biuro sztabu

Sytuacje kryzysowe oraz sposoby z ich wychodzenia

- rozsądne postępowanie i nie wpadanie w panikę

Etyczne prowadzenie kampanii wyborczej

- przestrzeganie norm etycznych w kampanii


Optymalna liczebność grupy szkoleniowej to maksymalnie kilkanaście osób, jednakże mogę prowadzić szkolenia dla większej grupy. Szkolenia prowadzę w swoim w biurze w Przysusze  lub w innym miejscu uzgodnionym z klientem.  Na prośbę swoich klientów organizuję również szkolenia wyjazdowe.
Podkreślenia wymaga fakt, iż blok poświęcony kampanii medialnej prowadzony będzie przez dziennikarzy radiowo – telewizyjnych. Podczas szkoleń gwarantuję pełen profesjonalizm oraz miłą atmosferę.
Zapraszam do mojego biura na bezpłatną rozmowę, która nic nie kosztuje a może pomóc w podjęciu decyzji o starcie w wyborach.

 

Joomla Extensions

WYBORY SAMORZĄDOWE ZA:

Wybory Samorządowe 2018

Skontaktuj się ze mną