• Slider numer 1
  • Slider numer 2
  • Slider numer 3

Konsultacje indywidualne

Celem konsultacji jest  kompleksowe przygotowanie kandydatów planujących  start w wyborach samorządowych lub parlamentarnych.
Zakres obejmuje cały proces  związany z przygotowaniami do kampanii wyborczej oraz  udzielanie konsultacji w czasie jej trwania.
Udzielając konsultacji wykorzystuję swoją profesjonalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie, które zdobyłem organizując i prowadząc   kampanie wyborcze.
Przedstawiam także swoją autorską prezentację multimedialną w której opieram się na sprawdzonych i dobrych  pomysłach  na ciekawą kampanię oraz skuteczne  i praktyczne rozwiązania konkretnych problemów, które występują podczas kampanii. Konsultacja indywidualna jest wieloelementowa i wieloetapowa.

Etap pierwszy - SPOTKANIE

Spotkanie z kandydatem w moim biurze ( lub miejscu wspólnie ustalonym z kandydatem) i ma charakter rozmowy zapoznawczej. Na tym etapie następuje wstępne rozpoznanie kandydata i jego potencjału wyborczego jakim dysponuje oraz oczekiwania kandydata względem konsultacji.

Etap drugi - ANALIZA

Analiza SWOT jaką przygotowuję na podstawie powszechnie dostępnych informacji o kandydacie np. Internet, prasa, radio, tv. Analiza wykazuje słabe i mocne strony kandydata oraz określa obszary w których z kandydatem należy intensywnie popracować aby wzmocnić jego potencjał wyborczy. Mogę również zalecić współpracę ze specjalistą z określonej dzienny np. logopedą.

Etap trzeci - STRATEGIA

Działania bezpośrednio przygotowujące kandydata do udziału w kampanii wyborczej i do budowy swojej strategii wyborczej: - określenia celów które chcemy osiągnąć
- tematy kampanii wyborczej i hasła
- czynniki które wpływają na kampanię wyborczą
- metoda prowadzenia kampanii - taktyka wyborcza
- szczegółowy plan kampanii wyborczej

Etap czwarty - BUDŻET

Planowany budżet kampanii
- maksymalne kwoty jakie można wydatkować na kampanię zgodnie z Kodeksem Wyborczym
- pozyskiwanie środków od sponsorów
- posiadane własne zasoby finansowe i organizacyjne
- czy zgromadzone środki i zasoby wystarczą do osiągnięcia zakładanego celu wyborczego ?
- sposób na tanią kampanię wyborczą

Etap piąty - SZTAB

Budowa sztabu wyborczego
- biuro wyborcze
- skład sztabu wyborczego
- udział wolontariuszy w pracach sztabu
- podział obowiązków w sztabie

Etap szósty - MATERIAŁY

Przygotowanie propozycji atrakcyjnych materiałów wyborczych adekwatnych do prowadzonej kampanii - mogą to być m.in.:
- ulotki
- broszury programowe
- wizytówki wyborcze
- gazetka wyborcza
- list do wyborcy
- gadżety wyborcze

Etap siódmy - MEDIA

Przygotowanie propozycji spójnej kampanii medialnej. Propozycja obejmuje zakres niezbędny dotyczący kontaktu z mediami. W ramach tego etapu proponuję trening medialny polegający m.in. na symulacji wywiadów w studio tv i radio, który prowadzony będzie przez zawodowego dziennikarza. Trening przeprowadzony będzie w studio w Radomiu.

Etap ósmy - MULTIMEDIA

Przygotowanie propozycji kampanii dla kandydata w Internecie obejmującej m.in.:
- strona www
- serwisy społecznościowe
- reklama internetowa

Etap dziewiąty - WYSTĄPIENIA

Profesjonalne wystąpienia publiczne jako najprostszy sposób dotarcia do wyborcy. Ten etap będzie miał formę warsztatów i symulację wystąpień publicznych rejestrowanych przez kamerę, a następnie skrupulatną ich analizę. W ramach warsztatów przedstawię swoją autorską prezentację multimedialną w której zaprezentuję m.in. przykłady wzorcowych wystąpień publicznych polityków, przedsiębiorców, aktorów.
Zakres warsztatów obejmuje m.in.:
- na czym polega efekt pierwszego wrażenia i jak go osiągnąć
- mowa ciała – niewerbalny przekaz komunikatu
- elementy przykuwające uwagę
- co zrobić aby nasze wystąpienie było atrakcyjne ?
- symulacja wystąpienie na mównicy
- czytanie z kartki
- praca z mikrofonem

Etap dziesiąty - ROZMOWA

Kampania bezpośrednia i sposoby jej prowadzenia.
- kolportaż materiałów wyborczych
- odwiedziny u wyborcy
- ankietowanie
- symulacja rozmowy z wyborcą

Etap jedenasty - OBRONA

Obrona przed kampanię negatywną i brudną
- czym różni się kampania negatywna od tzw. kampanii brudnej
- sposoby obrony przed kampanią negatywną i brudną

Etap dwunasty - ETYKA

Przestrzeganie norm etycznych w kampanii

Etap trzynasty - FINAŁ

„Dziękuję”
- podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w naszą kampanię
- drobne prezenty okolicznościowe dla członków sztabu

Wskazany zakres konsultacji ( z wyłączeniem etapu siódmego ) realizuję w moim biurze w Przysusze ( opcjonalnie sala szkoleniowa na terenie powiatu)  lub w miejscu uzgodnionym z klientem. Podczas konsultacji gwarantuję pełen profesjonalizm, dyskrecję oraz miłą atmosferę.
Zapraszam do mojego  biura na bezpłatną rozmowę, która nic nie kosztuje a może pomóc w podjęciu decyzji o starcie w wyborach.

WYBORY SAMORZĄDOWE ZA:

Wybory Samorządowe 2018

Skontaktuj się ze mną